Show current content as RSS feed

Bloc


Published on by

Gerres de cervesa de regiment

La primera vegada que fa anys vaig veure una gerra de cervesa de regiment vaig pensar que simplement, era una gerra de cervesa. I com d'equivocada n'estava! Actualment es tracta d'un col·leccionable envoltat de mites i desinformacions, i com no, de reproduccions actuals. De fet, una gran proporció de les gerres que es troben avui dia són reproduccions fetes a posterioritat dels anys 60 del s. XX.

Què són les gerres de cervesa de regiment?

La majoria de les gerres de cervesa de regiment alemany es van produir entre el 1890 i el 1914, anys en què el servei militar a Alemanya era obligatori. Els homes feien la formació militar entre els 17 i els 20 anys per després ingressar com a reservistes. El mateix grup d'homes que entraven junts, es matenien com a unitat fins a finalitzar la formació. Així doncs es creava un fort sentiment de convivència que va fomentar el costum de comprar records del servei militar amb el nom de la unitat, les insígnies i les decoracions. Hi havia molts articles de record, com ara pipes, rellotges i, sobretot, gerres de cervesa. De fet, és comú trobar els llistats dels noms de la unitat en aquestes gerres.

Les gerres les podem trobar de ceràmica, porcellana, metall i vidre. Això sí, la pràctica totalitat de tapes són d'estany. Les mides són de mig litre o d'un litre. Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial i a causa de l'encariment dels materials, aquest costum es va perdre i van desaparèixer aquestes gerres.

Com podem saber quines són noves i quines, autèntiques?

 • Moltes gerres originals tenen a la seva base un dibuix, anomenat litòfan. Els litòfans originals mai mostren dones nues ni escenes eròtiques. Els típics litòfans regimentals originals presenten un home i la seva dona o el seu amor, una o dues dones llegint una carta o escenes de begudes i tavernes.
 • Generalment els nous litòfans són de menys qualitat i mostren menys detalls.
 • El mànec de la gerra és llis, sense cap tipus de bony a l'interior.
 • Quasi totes les reproduccions són de porcellana amb escenes militars.
 • Les tapes metàl·liques originals són generalment bastant pesades. Moltes tapes noves són primes i estan tractades químicament per crear una pàtina fosca. L'interior, que en les originals es veu més clar, en les reproduccions mostra el mateix aspecte que a l'exterior.
 • La mida de la tapa ha de correspondre amb la mida de la gerra.
 • Les decoracions de les gerres originals són de major qualitat, i poden ser o tipus pintades o transferides. A les falsificacions sempre són transferides.
 • Les decoracions de les gerres originals mantenen concordància amb la branca de servei de la unitat. Per exemple, mai hi haurà decoracions navals en una gerra d'una unitat de cavalleria.
 • Si en el llistat de soldats hi apareixen els noms de pila, quasi amb total seguretat es tracta d'una falsificació.
 • Cal mirar atentament l'ortografia de les ciutats per veure si es correspon amb la grafia i la denominació de l'època.
 • És important revisar possibles errors històrics en les decoracions (noms, banderes, dates, uniformes, condecoracions, etc.).

Read entire post
Published on by

Els gramòfons

Els gramòfons

Si mai heu entrat a la botiga haureu pogut veure que som uns autèntics amants dels gramòfons. Aquests, van aparèixer com una millora dels fonògrafs, permetent que els sistema de gravació fos més senzill i es fes directament damunt d'un disc i no d'un cilindre.

L'invent va ser patentat l'any 1888 per Emile Berliner i distribuït a partir de 1901 a través de la companyia Victor Talking Machine. Se'n podien trobar també de portàtils, els quals usaven la pròpia capsa com a element amplificador. Amb l'aparició dels discs de vinil el 1950 van començar a desaparèixer.

 

partsMarques de gramòfons

Tot i que van ser moltes les marques que en van fabricar, possiblement les més destacades són: Victor talking machine company, Pathé Fréres, Odeón, Edison, Parlophone, Sonora, Columbia i Zonophone.

 

Les reproduccions

Val a dir que la gran majoria de gramòfons que es troben actualment són falses i cares reproduccions modernes, la majoria fetes a la Índia i al Pakistan. Com saber per tant si és original? Hi ha diverses pistes que ens poden donar una idea.

- El número de sèrie. La gran majoria de gramòfons de marques conegudes porten un número de sèrie que ens permet saber l'any de fabricació i el model. Hi ha moltes reproduccions que porten el logotip (p.e. His master's Voice) com imprès.

- La forma del colze (la peça que uneix la corneta amb el braç). Els braços dels gramòfons originals que tenen amplificador amb forma de corneta no tenen angle, sinó que les formes són arrodonides i de materials de bons. Els colzes de les reproduccions són moltes vegades en angle, acolorits, de llautó i soldats. Per suposat, tot això impedeix que el so sigui de qualitat.

- El suport posterior o claudàtor ha de ser d'un material pesat i de qualitat. En les rèpliques són generalment d'un material dèbil.

- Els amplificadors en forma de corneta han de tenir una obertura regular. A les rèpliques es veu que estan fetes moltes vegades amb relleus i de materials barats i prims.

- Les manovelles han de ser proporcionades i amb una part completament horitzontal.

- Normalment, els autèntics tenen bases quadrades i de fusta, essent quasi bé sempre reproduccions els que trobem amb bases circulars, hexagonals, amb vidre, etc.

- Les bases de les rèpliques acostumen a estar polides.

 

Tots els nostres gramòfons són originals i escoltar un disc en ells és traslladar-se a una altra època.

 

Veure gramòfons i altres equips de so a la venda

 

Los gramófonos

Si alguna vez habéis entrado en nuestra tienda os habréis dado cuenta de que nos encantan los gramófonos o vitrolas. Estos aparecieron como una mejora de los fonógrafos, permitiendo que los sistema de grabación fueran más sencillos y se hiciera directamente encima de un disco y no de un cilindro. El invento fue patentado en 1888 por Emile Berliner y distribuido a partir de 1901 a través de la compañía Victor Talking Machine. Se podían encontrar también de portátiles, cuyas cajas eran a su vez el elemento amplificador. La aparición de los discos de vinilo en 1950 significó su fin.

 

Marcas de gramófonos

A pesar de que hay multitud de marcas de gramófonos quizá los más conocidos son: Victor talking machine company, Pathé Fréres, Odeón, Edison, Parlophone, Sonora, Columbia i Zonophone.

 

Las reproducciones

Es necesario decir queIndian_Gramophone la gran mayoría de gramófonos que uno encuentra hoy día son falsas y caras reproducciones moderna, la mayoría hechas en la India o el Pakistán. ¿Cómo podemos saber entonces si estamos frente a una copia o a uno original? Hay varias pistas que nos pueden guiar:

- El número de serie. La gran mayoría de gramófonos de marcas conocidas llevan un número de serie que nos permite saber el año de fabricación y el modelo. Hay muchas reproducciones que llevan el logotipo (p.e. His master's Voice) medio impreso.

- La forma del codo (la pieza que une la corneta con el brazo). Los brazos de los gramófonos originales que tienen amplificador con forma de corneta no tienen ángulo, sino que las formas son redondeadas y de materiales buenos. Los codos de las reproducciones son muchas veces en ángulo, coloreados, de latón y soldados. Por supuesto, todo ello impide que el sonido sea de calidad.

- El soporte posterior o corchete debe ser de un material pesado y de calidad. En las réplicas son generalmente de un material débil y barato.

- Los amplificadores en forma de corneta deben tener una apertura regular. En las réplicas se ve que están hechas muchas veces con relieves y de materiales baratos y delgados.

- Las manivelas deben ser proporcionadas y con una parte completamente horizontal.

- Normalmente, los auténticos tienen bases cuadradas y de madera, siendo casi siempre reproducciones los que encontramos con bases circulares, hexagonales, con vidrio, etc.

- Las bases de las réplicas suelen estar pulidas.

 

Todos nuestros gramófonos son originales y poder escuchar música en ellos te traslada inmediatamente a otra época.

 

Ver gramófonos y otros equipos de sonido a la venta

Read entire post
Published on by

Reutilitzar antics recipients per a conrear plantes en aigua

Read entire post: Reutilitzar antics recipients per a conrear plantes en aigua

Has sentit a parlar de l'hidrocultiu? És un mètode pel qual podem tenir plantes vives sense necessitat de posar-les en un test amb terra. Per tant, és una bona solució per a persones que acostumen a marxar sovint de casa o per persones que els costa mantenir vives les plantes amb els sistemes convencionals. A la xarxa hi ha multitud d'idees i consell per decorar la nostra llar amb aquesta tècnica.

Al final de l'entrada podràs trobar un petit recull fotogràfic amb alguns dels productes que tenim que poden servir-te en cas de voler entrar al món de l'hidrocultiu.

 

¿Has oído alguna vez la palabra hidrocultivo? Es un método que nos permite tener plantas vivas sin necesidad de ponerlas en tierra. Por lo que es una buena solución para las personas que suelen viajar o para aquellos y aquellas a los que les cueste mantener vivas las plantas con los sistemas convenconales. En la red hay multitud de ideas y consejos para decorar nuestro hogar usando esta técnica.

Al final de la entrada podrás encontrar una pequeña recopilación con algunos de los productos que tenemos y que te podrían ser útiles en el supuesto de querer aventurarte en el hidrocultivo.

 

The makings of a new heart leaf philodendron:) °° I cut one long tendril of my hanging philo and then trimmed either side of each leaf node until I had several 'pieces' of the tendril, each with a leaf and and node. I gathered them and put them in a jar of water, with the leaf holding the node in the water without submerging the whole cutting (see photo), and waited for roots to emerge° . . . . •• #heartleafphilodendron #propagation #waterpropogation #plantcare #hangingplants #plantlady #plantbabies #urbanjungle #plantlife #plantsarefriends #botanical #sprouting #foliage #thefoliagestudio #indoorplants #houseplants #leaves #urbangarden #plantstagram #instaplant #plantlove #planthoarder #plantphotography #greenery #green #plants #plantgang #plantsmakepeoplehappy #grow ••

Una publicación compartida de Lisa (@thefoliagestudio) el

Aplicació

 

Read entire post