Bloc


ref903En el nostre bloc podràs trobar novetats destacades, idees de decoració, notícies, etc.

Publicat el per

Els gramòfons

Els gramòfons

Si mai heu entrat a la botiga haureu pogut veure que som uns autèntics amants dels gramòfons. Aquests, van aparèixer com una millora dels fonògrafs, permetent que els sistema de gravació fos més senzill i es fes directament damunt d'un disc i no d'un cilindre.

L'invent va ser patentat l'any 1888 per Emile Berliner i distribuït a partir de 1901 a través de la companyia Victor Talking Machine. Se'n podien trobar també de portàtils, els quals usaven la pròpia capsa com a element amplificador. Amb l'aparició dels discs de vinil el 1950 van començar a desaparèixer.

 

partsMarques de gramòfons

Tot i que van ser moltes les marques que en van fabricar, possiblement les més destacades són: Victor talking machine company, Pathé Fréres, Odeón, Edison, Parlophone, Sonora, Columbia i Zonophone.

 

Les reproduccions

Val a dir que la gran majoria de gramòfons que es troben actualment són falses i cares reproduccions modernes, la majoria fetes a la Índia i al Pakistan. Com saber per tant si és original? Hi ha diverses pistes que ens poden donar una idea.

- El número de sèrie. La gran majoria de gramòfons de marques conegudes porten un número de sèrie que ens permet saber l'any de fabricació i el model. Hi ha moltes reproduccions que porten el logotip (p.e. His master's Voice) com imprès.

- La forma del colze (la peça que uneix la corneta amb el braç). Els braços dels gramòfons originals que tenen amplificador amb forma de corneta no tenen angle, sinó que les formes són arrodonides i de materials de bons. Els colzes de les reproduccions són moltes vegades en angle, acolorits, de llautó i soldats. Per suposat, tot això impedeix que el so sigui de qualitat.

- El suport posterior o claudàtor ha de ser d'un material pesat i de qualitat. En les rèpliques són generalment d'un material dèbil.

- Els amplificadors en forma de corneta han de tenir una obertura regular. A les rèpliques es veu que estan fetes moltes vegades amb relleus i de materials barats i prims.

- Les manovelles han de ser proporcionades i amb una part completament horitzontal.

- Normalment, els autèntics tenen bases quadrades i de fusta, essent quasi bé sempre reproduccions els que trobem amb bases circulars, hexagonals, amb vidre, etc.

- Les bases de les rèpliques acostumen a estar polides.

 

Tots els nostres gramòfons són originals i escoltar un disc en ells és traslladar-se a una altra època.

 

Veure gramòfons i altres equips de so a la venda

 

Los gramófonos

Si alguna vez habéis entrado en nuestra tienda os habréis dado cuenta de que nos encantan los gramófonos o vitrolas. Estos aparecieron como una mejora de los fonógrafos, permitiendo que los sistema de grabación fueran más sencillos y se hiciera directamente encima de un disco y no de un cilindro. El invento fue patentado en 1888 por Emile Berliner y distribuido a partir de 1901 a través de la compañía Victor Talking Machine. Se podían encontrar también de portátiles, cuyas cajas eran a su vez el elemento amplificador. La aparición de los discos de vinilo en 1950 significó su fin.

 

Marcas de gramófonos

A pesar de que hay multitud de marcas de gramófonos quizá los más conocidos son: Victor talking machine company, Pathé Fréres, Odeón, Edison, Parlophone, Sonora, Columbia i Zonophone.

 

Las reproducciones

Es necesario decir queIndian_Gramophone la gran mayoría de gramófonos que uno encuentra hoy día son falsas y caras reproducciones moderna, la mayoría hechas en la India o el Pakistán. ¿Cómo podemos saber entonces si estamos frente a una copia o a uno original? Hay varias pistas que nos pueden guiar:

- El número de serie. La gran mayoría de gramófonos de marcas conocidas llevan un número de serie que nos permite saber el año de fabricación y el modelo. Hay muchas reproducciones que llevan el logotipo (p.e. His master's Voice) medio impreso.

- La forma del codo (la pieza que une la corneta con el brazo). Los brazos de los gramófonos originales que tienen amplificador con forma de corneta no tienen ángulo, sino que las formas son redondeadas y de materiales buenos. Los codos de las reproducciones son muchas veces en ángulo, coloreados, de latón y soldados. Por supuesto, todo ello impide que el sonido sea de calidad.

- El soporte posterior o corchete debe ser de un material pesado y de calidad. En las réplicas son generalmente de un material débil y barato.

- Los amplificadores en forma de corneta deben tener una apertura regular. En las réplicas se ve que están hechas muchas veces con relieves y de materiales baratos y delgados.

- Las manivelas deben ser proporcionadas y con una parte completamente horizontal.

- Normalmente, los auténticos tienen bases cuadradas y de madera, siendo casi siempre reproducciones los que encontramos con bases circulares, hexagonales, con vidrio, etc.

- Las bases de las réplicas suelen estar pulidas.

 

Todos nuestros gramófonos son originales y poder escuchar música en ellos te traslada inmediatamente a otra época.

 

Ver gramófonos y otros equipos de sonido a la venta

Llegeix el missatge complet